03March

Mae'r Ffurflen Aelodaeth Ar-lein ar gael yma

RedButtonpaymentMae'n hawdd defnyddio'r ffurflen aelodaeth ar-lein. Llenwch y ffurflen a dilynwch y cyfarwyddiadau ar gyfer talu - mor hawdd!

Ewch i'r ffurflen efo un clic - yma

 

Beth Sydd Ymlaen Nesaf-

Cyfleusterau gwych
E-Gylchlythyr - Tanysgrifio
Defnyddiwch y botwm tanysgrifiad hwn i dderbyn ein e-gylchlythyrau
Bydd y gwasanaeth hwn yn darparu negeseuon e-bost, hysbysiadau a gwybodaeth am holl ddigwyddiadau cymdeithasol gweithgareddau'r clwb.

Does ddim rhaid bod yn aelod i dderbyn y gwasanaeth yma - felly ewch ymlaen a thanysgrifiwch - dim rhwymedigaeth!

E-Gylchlythyr - Tanysgrifio

Rhowch eich manylion - a dyna ni..
Ni fydd CHPSC yn trosglwyddo eich manylion i unrhyw barti arall.
Os hoffech ganslo eich tanysgrifiad rhowch eich cyfeiriad e-bost a pwyswch y botwm.

Edrychwch allan am y sgrin cadarnhad, yna yr e-bost cadarnhau, a dyna ni. Byddwch yn derbyn yr hysbysiad e-bost nesaf a anfonwyd gan CHPSC.
Please tell a friend.