payment

Mae'r adran yma ar gyfer Aelodau Clwb Hwylio Pwllheli (CHPSC) neu i bobl sydd yn dymuno fod yn aelodau.

 

I ymuno - darllenwch y wybodaeth am gategorïau aelodaeth - yna symudwch i'r ffurflen ar-lein - ar ôl llenwi'r ffurflen bydd y system yn mynd â chi i'r tudalen talu diogel.

Yn yr adran yma y byddwch yn cael manylion am ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB) a' holl fanylion a gwybodaeth am aelodaeth.

Mae'r 'Ardal Aelodau' yn cael ei ddatblygu i alluogi aelodau i gael mynediad i'ch manylion aelodaeth eich hunain a diweddaru, newid y manylion fel bod yr angen - byddwn yn rhannu gwybodaeth am y nodwedd gyffrous yma pan fydd ar gael.

Diweddarwyd yr adran yma ar 7 Ionawr 2018