I danysgrifio i dderbyn Cylchlythyrau CHPSC - defnyddiwch y ddolen isod. Yn dilyn tanysgrifiad llwyddiannus byddwch yn derbyn y Newyddlen nesaf gyda newyddion a gwybodaeth am weithgareddau Clwb Hwylio Pwllheli.

Ni fydd CHPSC yn trosglwyddo eich manylion i unrhyw barti arall.

Os hoffech ganslo eich tanysgrifiad  - rhowch eich cyfeiriad e-bost a pwyswch y botwm tanysgrifio.

Byddem hefyd yn falch o dderbyn a dosbarthu unrhyw eitem newyddion a fyddai o ddiddordeb i danysgrifwyr Newyddlen CHPSC. Fyddech cystal anfon y eitem gyda / heb lluniau i Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Diolch yn fawr iawn

Thank you for subscribing to CHPSC Newsletters. 

An e-mail has been sent to you confirming the details that you have provided.

You will now receive the next Newsletter with news and information about CHPSC activities, cruises, races, results, social events and general items of boating interest.

We again confirm that CHPSC will not pass on your details to any other party.

In the unlikely event that you want to un-subscribe just go back to the subscription page - enter your email address and press the unsubscribe button.

We would be pleased to receive and distribute any news item which would be of interest to CHPSC Newsletter subscribers. Please forward the item with/without photographs to Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 
We are sorry that you have decided to un-subscribe from the CHPSC newsletter service.

We confirm that your details have now been deleted from the CHPSC database.

You will NOT receive any further newsletters.

If you have un-subscribed in error - don't worry. You can easily subscribe again here - Newsletter Application

 

pwllheli logo low res

Members Log In Form
Please enter your username and password below to log-in.
Usually set to your email and your password is usually set as your membership number.

You can change this when logged in by 'editing your profile'
Hint - your Username appeared in the last e-newsletter! If blank use 'Create an Account' below.

When logged in you can update your details and pay your membership subscription.

Your Membership

CalonHwylioCymru