I danysgrifio i dderbyn Cylchlythyrau CHPSC - defnyddiwch y ddolen isod. Yn dilyn tanysgrifiad llwyddiannus byddwch yn derbyn y Newyddlen nesaf gyda newyddion a gwybodaeth am weithgareddau Clwb Hwylio Pwllheli.

Ni fydd CHPSC yn trosglwyddo eich manylion i unrhyw barti arall.

Os hoffech ganslo eich tanysgrifiad  - rhowch eich cyfeiriad e-bost a pwyswch y botwm tanysgrifio.

Byddem hefyd yn falch o dderbyn a dosbarthu unrhyw eitem newyddion a fyddai o ddiddordeb i danysgrifwyr Newyddlen CHPSC. Fyddech cystal anfon y eitem gyda / heb lluniau i Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Diolch yn fawr iawn

Rhowch eich manylion - a dyna ni..
Ni fydd CHPSC yn trosglwyddo eich manylion i unrhyw barti arall.
Os hoffech ganslo eich tanysgrifiad rhowch eich cyfeiriad e-bost a pwyswch y botwm.
captcha 

Edrychwch allan am y sgrin cadarnhad, yna yr e-bost cadarnhau, a dyna ni. Byddwch yn derbyn yr hysbysiad e-bost nesaf a anfonwyd gan CHPSC.