3champ

Mae bwydlen Plas Heli wedi ei atgyweirio felly pam ddim atgyweirio ein Rhestr Win. Ar ddydd Gwener, yr 22ain o Fedi, rydym am gael sesiwn blasu gwin fel eich bod chi, ein cwsmeriaid yn gallu dewis be ddyslai fod ar ein rhestr winoedd.

Rydm wedi penderfynnu i werthu tocynnau am £6.50 gan gynnwys tapas. bydd y pres fydd wedi ei godi yn mynd at ddiwrnod hwylio ar gyfer plant lleol gydag anableddau. Bydd tocynnau angen cael eu bwcio o flaen llaw erbyn dydd Mercher.

Rydym yn edrych ymlaen i'ch croesawu mewn cymorth o achos dda a hefyd ein helpu i ddewis rhestr win newydd.

I fwcio'ch tocynnau, ffoniwch 01758 614442 neu cysylltwch a Heidi ar 07498504309

CalonHwylioCymru